Allmänt
   Start
   Teknik
   Tjänster
   Om oss
   Villkor
   Medarbetare
   Policies
   Driftstatus
    Beställning
   Prislista
   Beställ
   Domänsök
   Erbjudanden
    Kundtjänst
   Kontakt
   Guider
   Support
    Diverse
   Vhostar Bluebird
   Domäner
   Tävling
   Filarkiv
   Information om cookies
   Jobb
    Språk
   Svenska
   English (coming soon)
   Suomi (coming soon)
   Dansk (coming soon)
   Norsk (coming soon)
    Logga in
 
Villkor
Tx-Shells är ett produktnamn helägt av Tixit InterActive, org.nr: 820916-7157

Allmänt

Detta avtal innehåller skyldigheter och rättigheter för leverantör av tjänst, Tx-shells, och mottagare av tjänst, kunden.
All användning, oavsett tjänst får enbart ske av ägaren, användare är inte tillåtna att ge bort, sälja eller skänka bort hela eller delar av konton.
Kund får inte heller lagra andra sidor än sina egna på kunds webbutrymme. PsyBnc-konton får ej säljas, skänkas eller användas av andra än kunden eller kundens klan om det är ett klanpaket. Detta gäller oavsett om ett shellkonto är införskaffat eller om du enbart köpt ett BNC-konto.

Tx-Shells förbehåller sig rätten att stänga ner alternativt, vid grövre överträdelser, radera konton om de stirder mot våra allmäna villkor eller på något annat sätt gör orsakar problem för andra kunder. Detta gäller också förberedelse till avtalsbrott. Inga avgifter eller skadestånd betalas ut om detta är orsaken till avstängning eller raderande av konto.

Ställningstagande till nerstängning/radering får endast göras av S-admins, inte på initiativav vanliga admins. Vilka våra S-admins är kan du se på "Crew"-sidan. En S-admins beslut är slutgiltigt och representerar hela Tx-Shells i frågan.

Eftersom att vi är beroende av vår ställning till IRC-näten omfattas också vårt avtal av IRC-nätverkens specifika regler. Bryter kund mot IRC-nätets regler räknas alltså även detta som ett avtalsbrott mot Tx-Shells.

Genom att logga in på Tx-shells tjänst(er) godkänner du även vilkoren som gäller för använding av Tx-shells tjänster!

Betalning

Återbetalning av redan betald tjänst sker ej om kund inte träffat särskilt avtal med Tx-shells. Alla tjänster levereras mot förskottsbetalning. Beställningar är bindande från den dag då beställning och godkännande av villkor har utförts. Avtalsperioden börjar löpa när tjänsten aktiveras.

Ångerrätt gäller i 14 dagar från beställning, efter att villkor och avtal godkänts. Läs mer på Konsumentverkets hemsida om Distansavtalslagen.

Betalning via faktura/postgiro skall erläggas inom 10 dagar, därefter har Tx-shells enligt lag rätt att lägga på en påminnelseavgift.

Ansvar

All användning av Tx-shells' tjänster sker på kundens ansvar, Tx-shells kan inte ansvara för kunds nyttjande av tjänsten. Tx-shells tar inte på sig ansvaret för eventuellt olagligt innehåll på webbplats, ej heller får innehållets riktighet. Tx-shells kan inte hållas skadeståndsskyldiga för direkta eller indirekta skador till följd av kunds nyttjande av tjänst.

Om Du upptäcker material på Tx-shells' servrar som enligt svensk lagstiftning är olagligt att lagra/publicera på Internet, vänligen kontakta Tx-shells så snart som möjligt.

Regler gällande Vhost

Det är endast tillåtet att använda sig utav publika vhostar som finns på Vhostsidan, eller privata vhostar som man själv äger, eller har ägarens tillstånd att använda. Användning av någon annans vhost kommer att leda till avstängning.

Regler gällande PsyBnc

Kontot är personligt och får inte säljas, skänkas eller överlåtas till tredje part utan skriftligt tillstånd från Tx-Shells.
Innan kund börjar använda tjänst på IRC är kund skyldig att kontrollera nätverkets regler och villkor för användandet. Tx-Shells förbehåller sig rätten att stänga av kund från tjänst om det anses som grovt utnyttjande av tjänst och eventuella tidigare varningar ej åtlydits.

Regler gällande Klanpaket

Klanpaket får inte säljas, skänkas eller överlåtas till tredje part utan skriftligt tillstånd från Tx-Shells. Ett Klanpaket får nyttjas av personer som står nära till avtalets ägare. Med "nära" avses exempelvis familj, släkt och klanmedlemmar, men inte IRC-vänner och dylikt som kund inte har en relation till utanför Internet.
Om detta inträffar kommer klanpaketet att stängas ner. Vederbörande avtalshållare kommer att kontaktas. Är beställning gjord för minderårigs räkning kommer vederbörandes målsman eller vårdnadshavare kontaktas om avtalsbrottet.

Regler gällande Shells

Kontot är personligt och får inte säljas, skänkas eller överlåtas till tredje part utan skriftligt tillstånd från Tx-Shells.
Innan ni börjar använda tjänsten på IRC är ni skyldiga att kontrollera nätverkets regler och villkor för användandet. Tx-Shells förbehåller sig rätten att stänga av kund från tjänst om det anses som grovt utnyttjande av tjänst och eventuella tidigare varningar ej åtlydits.

På varje bouncerprocess är det tillåtet att köra maximalt två (2) stycken användare (exempelvis psyBNC-användare). Detta innebär att shell-användaren själv disponerar sina tre bakgrundsprocesser efter sitt eget tycke. Exempel: 1 psyBNC-process med 2 användare och 2 stycken eggdrops. Då är anslutningarna förbrukade. Vi vill påminna om att alla processer är personliga och man inte får ge bort, sälja eller överlåta en "user" på sin egen psyBNC! Det resulterar i att vi stänger av ditt konto och ger dig en varning, vid eventuell andra varning gången raderas ditt konto. Inga avgifter återbetalas!

Trading av shellkonto är totalförbjudet, kontot är ditt personliga och får absolut inte användas av någon annan än dig själv. Detta gäller också de processer som körs på kontot.

Vi tillåter inte shoutcast, icecast, mud eller andra former av servertyper som konsumerar mycket bandbredd och/eller systemkapacitet på shellkonton utan speciellt tillstånd. Detta tillstånd erhålls per e-post med giltigt tillståndsnummer, på anmodan skall detta nummer kunna visas upp för administratör.

Processer som upptar mer än 3% i systemkapacitet kommer att bli stängda utan någon som helst varning. Om dina processer överskriver denna gräns mer än tre (3) gånger så kan raderande av ditt konto bli aktuallelt.

Deltagande i DOS(Denial Of Service)-attacker från Tx-Shells' servrar är totalförbjudet. Alla användare som genom loggar eller annat bevismaterial kan påvisas vara ansvariga för en sådan attack kommer att bli bötfällda enligt Tx-Shells' praxis med en summa av, för närvarande, 2000 SEK och kommer omedelbart att bli avstängd. Rättsliga åtgärder kan komma att vidtagas om händelsen anses som grov.

IRCd/IRC-servrar får absolut inte köras på våra servrar utan tillstånd.

Portscanners / sockscanners får inte användas på shellkonto.

Botar av offensivt slag (takeover, xdcc, war, som spammar, som floodar etc) är förbjudna.

Regler för webbutrymme

Pornografiskt, rasistiskt eller annat material som strider mot svensk lagstiftning får ej lagras på Tixits servrar. Observera att detta även gäller upphovsrättsskyddat material som du inte äger upphovsrätten till, undantaget de fall där upphovsrättsinnehavaren gett sitt medgivande.

Trojaner, virus eller andra skadliga filer får ej lagras på Tixits servrar. Det är även förbjudet att ge bort, sälja eller hyra ut webbutrymme.

Regler för e-post

E-postkonton får ej användas till att sprida reklam, massutskick eller material som strider mot svensk lagstiftning.

  PG: 4041536-6. info@tx-shells.com. OBS! Alla priser anges exkl. moms. Copyright Tx-Shells 2004